Střední Asie a Zakavkazsko


Stručný obsah: charakteristika států střední Asie a Zakavkazska

Střední Asie

 • vnitrozemské státy s výrazným kontinentálním podnebím
 • díky intenzivnímu zemědělství a zavlažování dochází k rozsáhlým ekologickým problémům (zasolování půdy, vysychání řek a jezer)
 • poměrně velké zásoby nerostných surovin (ropa z Kaspického moře, uhlí, Fe ruda)
 • v průmyslu převládá textilní a kožedělná výroba

Státy

 • Afghánistán – nejchudší země světa, zmítána občanskou válkou (vojenská invaze USA), centrum hnutí Taliban (hranice s Pákistánem), největší producent surového opia;
 • Kazachstán – největší stát regionu, rozsáhlé stepi s pěstováním obilovin, bavlníku a vinné révy, těžba: ropa, zemní plyn, uhlí; rychle se rozvíjejí velká města × chudý venkov zaostává, kosmodrom Bajkonur;
 • Kyrgyzstán a Tádžikistán – menší horské státy (Pamír a Ťan-Šan), produkce bavlníku, chov ovcí, koní, skotu, jaků;
 • Turkmenistán a Uzbekistán – velké rovinaté státy s polopouštemi a pouštěmi, největší producenti bavlníku, Turkmenistán: těžba ropy u Kaspického moře a rybolov; Uzbekistán: rostoucí cestovní ruch (Samarkand, Buchara).

Zakavkazsko

 • trojice států (Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán) má velmi pestré národnostní složení = časté konflikty
 • další území usilují o nezávislost (Osetie, Abcházie)
 • špatná ekonomická situace, ale velké zásoby nerostných surovin (ropa, zemní plyn, Mn, Cu)
 • příznivé klima pro zemědělství (ovoce, vinná réva, čajovník, tabák, bavlník, chov ovcí)
 • průmysl: textilní, hutnictví, strojírenství

Státy

 • Arménie – vnitrozemský stát, historické památky, těžba mědi, chov ovcí;
 • Ázerbájdžán – největší stát v regionu, těžba ropy z Kaspického moře;
 • Gruzie – stát při pobřeží Černého moře (cestovní ruch, subtropické zemědělství), v konfliktu o území Abcházie a Jižní Osetie (požadují nezávislost, podpora Ruska).