Jihozápadní Asie


Stručný obsah: charakteristika států jihozápadní Asie

 • zahrnuje celkem 15 států;
 • povrch převážně hornatý s převahou pouští, podnebí subtropické s nedostatkem srážek;
 • zemědělství vhodné jen na středomořském pobřeží a Mezopotamské nížině (žije zde většina obyvatel, vysoký přirozený přírůstek) nebo pouštních oázách;
 • většina států je rozvojových (vyspělý je jen Izrael), některé mají obrovské zisky z těžby ropy
 • důležitá námořní doprava (ropné přístavy);
 • průmysl se orientuje na ropu a hutnictví, textil a potravinářský;
 • problémy: nedostatek vody, přelidněnost určitých území, náboženské konflikty;

Státy

 • Jemen – leží na jihozápadním okraji Arabského poloostrova, do roku 1990 rozdělen, strategický přístav Aden, 2011 – občanské nepokoje; 
 • Omán – sultanát na jihovýchodním okraji Arabského poloostrova, velké zásoby ropy;
 • Saúdská Arábie – největší stát regionu, absolutistická monarchie, největší zásoby ropy a zemního plynu na světě, hlavní město Rijád; Mekka – islámské poutní místo;
 • Katar – leží na malém poloostrově v Perském zálivu, velmi bohatý stát (příjmy z ropy), 2022 – MS ve fotbale;
 • Bahrajn – stejnojmenný ostrov nedaleko Kataru, nejmenší a nejbohatší stát regionu (příjmy z ropy), 2011 – občanské nepokoje;
 • Irák – leží v povodí Eufratu a Tigridu, intenzivní zemědělství v Mezopotámské nížině, politicky nestabilní, hlavní město Baghdád; vleklá občanská válka; 2003 – 2011 vojenská invaze USA;
 • Írán – hornatý stát s převahou pouští a polopouští, subtropy u Kaspického moře, těžba Fe rudy a ropy, tradiční výroba textilu, rozvoj strojírenský, hlavní město Teherán, diktátorský náboženský režim, hrozba jaderných zbraní, patří k perským národům, 2011 – občanské nepokoje;
 • Kuvajt – malý bohatý stát mezi Irákem a S. Arábií, v roce 1990 cílem iráckého útoku (první válka v Zálivu);
 • Spojené arabské emiráty (SAE) – celkem 7 emirátů, v čele stojí prezident, moc mají však šejkové, rozvoj cestovního ruchu: Abú Zabí, Dubaj (luxusní hotelové komplexy, nejvyšší budova světa: Burj Khalifa 830 m);
 • Izrael – nejvyspělejší stát regionu, spojenec USA v regionu, neustále konflikty s Palestinou, Sýrii a Libanonem (sporná území: Golanské výšiny, pásmo Gazy, západní břeh Jordánu), hlavní město Tel Aviv; historické město Jeruzalém;
 • Jordánsko – království, většina území pouště, lidé žijí pouze v údolí řeky Jordán, relativně stabilní a bezpečné;
 • Sýrie – vysoký přírůstek obyvatel, spíše zemědělství, diktátorský režim (podpora světového terorismu), 2011 – pokračující občanské nepokoje (trvdě potlačovány);
 • Libanon – kdysi bohatá země rozvrácena válkou, konflikty mezi Židy, Araby a křesťany
 • Kypr – malý ostrovní stát, rozdělen na dvě části: řecká (jih, člen EU) a turecká (sever), cestovní ruch (letoviska);
 • Turecko – malá část leží v Evropě, rychle se rozvíjí průmysl (usiluje o vstup do EU), hlavní město Ankara, přístavy: Istanbul, Izmir, cestovní ruch (letoviska, památky);