Austrálie a Oceánie


Austrálie a Oceánie - obecná charakteristika

Stručný obsah: rozloha, poloha, krajní body, povrch, nerostné suroviny, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo, hospodářství.

Austrálie a Oceánie - státy

Stručný obsah: regiony, nezávislé státy, závislá území