Amerika


Amerika - přírodní poměry

Stručný obsah: poloha, rozloha, členitost pobřeží, krajní body pevniny, povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy.