Afrika


Afrika - obecná charakteristika

Stručný obsah: rozloha, poloha, krajní body, povrch, nerostné suroviny, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo, hospodářství.

Afrika - regiony a státy

Stručný obsah: regionalizace, státy, hlavní města.