Svět


Afrika - obecná charakteristika

Stručný obsah: rozloha, poloha, krajní body, povrch, nerostné suroviny, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo, hospodářství.

Afrika - regiony a státy

Stručný obsah: regionalizace, státy, hlavní města.

Austrálie a Oceánie - obecná charakteristika

Stručný obsah: rozloha, poloha, krajní body, povrch, nerostné suroviny, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo, hospodářství.

Austrálie a Oceánie - státy

Stručný obsah: regiony, nezávislé státy, závislá území

Asie - obecná charakteristika

Stručný obsah: rozloha, poloha, členitost, povrch, vodstvo, podnebí, vegatace, obyvatelstvo, hospodářství.

Východní Asie

Stručný obsah: charakteristika států východní Asie

Jihovýchodní Asie

Stručný obsah: charakteristika států jihovýchodní Asie

Jižní Asie

Stručný obsah: charakteristika států jižní Asie

Jihozápadní Asie

Stručný obsah: charakteristika států jihozápadní Asie

Střední Asie a Zakavkazsko

Stručný obsah: charakteristika států střední Asie a Zakavkazska