Obyvatelstvo ČR


Vývoj počtu obyvatel ČR

Stručný obsah: vývoj počtu obyvatel od roku 1800, přirozená a mechanická měna od roku 2000.

Složení obyvatel ČR

Stručný obsah: složení obyvatel podle pohlaví, věku, národnosti a náboženství.

Hustota a rozmístění obyvatel ČR

Stručný obsah: rozmístění z přírodního a ekonomického hlediska, hustota v krajích, okresech a obcích.

Sídla ČR

Stručný obsah : základní pojmy o sídlech, typy měst v ČR, největší města ČR, nej českých sídel.

Administrativní členění ČR

Stručný obsah: stát, NUTS, kraje, okresy, obce s rozšířeno působností, obce s pověřeným úřadem, obce