Sídla ČR


Stručný obsah : základní pojmy o sídlech, typy měst v ČR, největší města ČR, nej českých sídel.

Základní pojmy

Na úvod si musíme vysvětlit pár základních pojmů o sídlech.

 • Sídlo - je seskupení sídelních jednotek včetně hospodářských objektů a dopravních zařízení na určitém vymezeném území, které bývá urbanisticky odděleno od okolních sídel. Dělí se na městská sídla a venkovská sídla. [1] POZOR: Nezaměňovat s pojmem obec!
 • Samota - obvykle označuje osamocené venkovské lidské obydlí tvořené jediným domem, výjimečně až dvěma nebo třemi obydlenými domky. [2]
 • Osada - definuje jako prostorově oddělenou nebo integrovanou součást obce, která není obvykle samosprávným útvarem, například chatová osada či zahrádkářská osada. [3]
 • Vesnice - definice vesnice má mnoho podob. Architektonicky se jedná o sídlo, kde převažuje nízkopodlažní (většinou jednopatrová) zástavba s rozsáhlým zázemím (drůr, zahrada). Ekonomicky převažuje zemědělská výroba nad průmyslovou. Administrativně neurčil stát sídlo za město či statisticky sídlo, nedosáhlo určitého počtu obyvatel (u nás 3000 obyvatel) [4], [8]
 • Městys (městečko) - je typ sídla významově mezi městem a vesnicí. V minulosti měly tyto sídla právo pořádat tydenní a dobytčí trhy a plnily funkci spádového městečka pro okolní menší vesnice. [5]
 • Město - na rozdíl od vesnice ve městě převažuje průmyslová výroba a služby nad zemědělstvím, typická je vícepodlažní zástavba, větší hustota zalidnění (více obyvatel na menší ploše). Město je více neosobní, anonymní a účelové než vesnice. [6]
 • Obec - je základní územní jednotkou veřejné správy či samosprávy. Obcí nemusí být každé sídlo. Zpravidla obcemi jsou všechna města, ale ne všechny vesnice. Velice často jsou obcemi několik vesnic dohromady a obecní úřad sídlí v největší z nich. [7]

Města ČR

V současné době je v ČR asi 600 měst (Seznam měst v ČR). Městem se může stát obec, která má více jak 3000 obyvatel, pokud tak stanoví přeseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. [13] O statut města mohou požádat i obce, které nesplnily podmínku počtu obyvatel, pokud však věrohodně prokáží, že v minulosti měly statut města. [6]

Hlavní město

Hlavní město ČR je určené zvláštním zákonem o hlavním městě a je jím pouze Praha. [7]

Krajská města

Krajská města jsou města, které jsou podle zákona sídlem kraje. V ČR je v současné době 12 krajských měst: Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Jihlava. Středočeský kraj nemá krajské město, jelikož jeho úřady sídlí v Praze a Praha též není krajským městem, protože jehlavním městem. [7]

Statutární města

Statutární města jsou města, která mají tento status podle zákona. Na rozdíl od ostatních města nejsou řízena městským úřadem ale magistrátem, v jehož čele nestojí starosta ale primátor. Statutární města mají i více pravomocí než běžná města a jsou většinou rozdělena na městské obvody či části.

V současné době je v ČR 24 statutárních měst: hlavní město Praha + 12 krajských měst - Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Jihlava + 11 dalších měst - Havířov, Kladno, Most, Karviná, Opava, Frýdek-Místek, Teplice, Děčín, Chomutov, Přerov, Mladá Boleslav. [7]

Okresní města

Okresní města jsou města, která jsou sídlem okresu. V současné době již nemají své pravomoce, ty byly přesunuty na kraje nebo na obce s rozšířenou působností, ale okresy a okresní města se používají například prostatistické potřeby. [7]

Největší města ČR

Praha 1249026
Brno 371399
Ostrava 306006
Plzeň 169935
Liberec 101625
Olomouc 100362
Ústí nad Labem 95477
České Budějovice 94865
Hradec Králové 94493
Pardubice 90077
Havířov 82896
Zlín 75714
Kladno 69938
Most 67518
Karviná 61948
Frýdek-Místek 58582
Opava 58440
Děčín 52260
Karlovy Vary 51320
Jihlava 51222
Teplice 51208
Chomutov 49795
Přerov 46254
Jablonec nad Nisou 45328
Prostějov 45324
Mladá Boleslav 44750
Třebíč 38156
Česká Lípa 38104
Třinec 37405
Tábor 35484
 

Tab.1: 30 největší měst ČR podle počtu obyvatel k 1. 1. 2010. [9]

Nej... českých sídel

 • největší obec i město: Praha - 1 249 026 obyvatel (1. 1. 2010) [9]
 • nejmenší obec: Březina (okres Vyškov) - 3 obyvatele (1. 1. 2010) [9]
 • nejvýše položené sídlo: Filipova Huť (1093 m n. m.) [12]
 • nejníže položená sídlo: Hřensko (130 m n. m.) [12]
 • nejmenší město: Přebuz (okres Sokolov) - 74 obyvatel (1. 1. 2010) [9], [11]
 • největší "vesnice" (obec bez statusu města): Jesenice (okres Praha-západ) - 6284 obyvatel (1. 1. 2010) [9], [10]

 

Zdroje:

[1] - Sídelní útvar, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Sídelní_útvar).

[2] - Samota (místo), Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Samota_(místo)).

[3] - Osada, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Osada).

[4] - Vesnice, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesnice).

[5] - Městys, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Městys)

[6] - Město, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Město).

[7] - Obec, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec).

[8] - Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), Portál veřejné správy ČR (http://portal.gov.cz).

[9] - Počet obyvatel v obcích České republiky k 1.1.2010, ČSÚ (http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1301-10)

[10] - Největší obce v Česku bez statusu města, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Největší_obce_v_Česku_bez_statusu_města).

[11] - Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel, Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_českých_měst_podle_velikosti).

[12] - Školní atlas ČR, Kartografie Praha, a. s., 1. vyd. 2000, Praha.

[13] - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Zákony ČR online (http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html).