Kraje ČR


Historie

Krajské dělení území dnešní České republiky je poprvé popsáno již ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. S různými obměnami se krajské dělení udrželo až do vzniku samostatného Československa v roce 1918. Po roce 1918 sice byly snahy o zachování krajského dělení (v návrhu bylo rozdělení území na 15 žup), avšak příslušný zákon nebyl schválen. Od roku 1918 se tedy území dnešní ČR dělilo na 3 země (Čechy, Morava a Slezsko), resp. 2 země (Čechy a Moravskoslezsko) od roku 1928.

V období 2. světové války (1939 - 1945) bylo zbylé území (po připojení Sudet k německé říši) rozděleno na protektorát Čechy (Böhmen) a protektorát Morava (Mähren). Po osvobození bylo obnoveno původní rozdělení na 2 země (Čechy a Moravskoslezsko).

V roce 1949 bylo obnoveno i krajské dělení území, kdy nově vzniklo 13 krajů a hlavní město Praha, které byly velmi podobné dnešnímu dělení. V roce 1960 byl přijat zákon, který nově vytvořil 7 krajů (Středočeský, Severočeský, Západočeský, Jihočeský, Východočeský, Jihomoravský, Severomoravský) a hlavní město Praha. Po roce 1989 byly tyto kraje zrušeny (z právního hlediska však existují dodnes) a rozběhly se dlouhé debaty o reformě krajského dělení našeho území. Nakonec se prosadila podoba, která existovala před rokem 1960, tedy rozdělení na 13 samosprávných krajů a hlavní město Praha, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2000.

Územní krajské dělení České republiky od 1. ledna 2000

Kraje ČR

Po najetí kurzoru nad příslušný kraj se zobrazí jeho název. Klepnutím na příslušný kraj lze zobrazit detailější informace.

Jmenovitý seznam všech krajů ČR

Srovnání krajů podle velikosti a počtu obyvatel (vč. Prahy)

 Kraje ČR podle velikosti (v km²)
1. Středočeský 11 015
2. Jihočeský 10 057
3. Plzeňský 7 561
4. Jihomoravský 7 196
5. Kraj Vysočina 6 796
6. Moravskoslezský 5 427
7. Ústecký 5 335
8. Olomoucký 5 267
9. Královéhradecký 4 758
10. Pardubický  4 518
11. Zlínský  3 963
12. Karlovarský  3 315
13. Liberecký  3 163
14. Hlavní město Praha 496

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)

 Kraje ČR podle počtu obyvatel (k 30. 9. 2010)
1. Středočeský 1 261 249
2. Hlavní město Praha 1 254 317
3. Moravskoslezský 1 244 172
4. Jihomoravský 1 154 191
5. Ústecký 836 134
6. Olomoucký 641 797
7. Jihočeský 638 291
8. Zlínský 590 673
9. Plzeňský 571 980
10. Královéhradecký 554 912
11. Pardubický 516 943
12. Vysočina 514 756
13. Liberecký 439 817
14. Karlovarský 307 453

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz)