Ochrana přírody ČR


Stručný obsah: typy chráněných území, zvláštní typy chráněných území.

Příroda na území naší republiky je velmi poznamenaná dlouhodobou lidskou činností. Někdy pozitivně, ale většinou negativně (povrchová těžba surovin, kácení lesů pro zemědělskou či průmyslovou činnost, výstavba komunikací, atd.). Proto je potřeba přírodně velmi cenná území chránit.

Z hlediska zákona se na našem území objevují různé typy chráněných oblastí o celkové ploše přibližně 12 000 km², což je přibližně 15 % celkové rozlohy ČR: [5]

1. Velkoplošná chráněná území

Velkoplošná chráněná území jsou dvojího typu. Nejvýznamnější jsou národní parky (jsou vyhlašovány na základně zákona o ochraně přírody a krajiny). Na našem území jsou v současné době vyhlášeny 4 národní parky.

Název národního parku Vyhlášen Celková rozloha [km²]
Krkonošský národní park (KRNAP) 17. května 1963 [1] 549,69 [1]
Národní park Šumava 20. března 1991 [2] 680,64 [2]
Národní park Podyjí 1. července 1991 [3] 63 [3]
Národní park České Švýcarsko 1. ledna 2000 [4] 79,25 [4]

Tab.1: Přehled národních parků na území ČR.

O něco méně významné jsou chráněné krajinné oblasti (CHKO). Na rozdíl od národních parků, jsou vyhlašovány vládním nařízením a je zde povolena např. větší rekreační činnost. V dnešní době je na našem území vyhlášeno celkem 25 chráněných krajinných oblastí. Existuje např. i CHKO Šumava, která navazuje přímo na NP Šumava.

CHKO Beskydy CHKO České středohoří CHKO Jizerské hory CHKO Lužické hory CHKO Slavkovský les
CHKO Bílé Karpaty CHKO Český kras CHKO Kokořínsko CHKO Moravský kras CHKO Šumava
CHKO Blaník CHKO Český les CHKO Křivoklátsko CHKO Orlické hory CHKO Třeboňsko
CHKO Blanský les CHKO Český ráj CHKO Labské pískovce CHKO Pálava CHKO Žďárské vrchy
CHKO Broumovsko CHKO Jeseníky CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Poodří CHKO Železné hory

Tab.2: Přehled chráněných krajinných oblastí na území ČR.

2. Maloplošná chráněná území

Jsou vyhlašována pro zachování zvlášť významných lokalit a mohou být i součástí velkoplošných chráněných území. Vyhlašují se ve 4 kategoriích: národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP). NPR a NPP jsou vyhlašovány ministerstvem životního prostředí a PR a PP jsou vyhlašovány krajskými úřady, správami národního parku či chráněné krajinné oblasti či statutárním městem. V současné době je těchto chráněných území asi 2000.

Kromě výše uvedených typů chráněných území jsou vyhlašovány i tzv. přírodní parky či památné stromy. Chráněny jsou též jednotlivé vzácné druhy rostlin a živočichů. Rozděleny jsou do 3 skupin: druhy ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené

Zvláštní typy chráněných území

Všechny doteď uvedená chráněná území se týkají pouze našeho území. Pokud však budeme uvažovat i v evropském či celosvětovém měřítku, vyskytují se i na našem území chráněné oblasti evropského či dokonce celosvětového významu.

Prvním z nich je tzv. soustava chráněných oblastí NATURA 2000, kterou vytváří společně členské státy Evropské unie. Jsou vyhlašovány zejména pro zachování biologické rozmanitosti. V současné době je na našem území navrženo do této soustavy asi 900 území.

Dalším jsou tzv. biosférické rezervace, které vznikají v rámci mezinárodního programu organizace UNESCO při OSN. Vyhlašují se jako "ukázkové" oblasti přírodních krajin. Na našem území je celkem 6 biosférických rezervací (Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, Pálava, Šumava, Třeboňsko).

 

Zdroje:

[1] - Krkonošský národní park, Wikipedie, otevřená encyklopedie, (http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkonošský_národní_park).

[2] - Národní park Šumava, Wikipedie, otevřená encyklopedie, (http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Šumava).

[3] - Národní park Podyjí, Wikipedie, otevřená encyklopedie, (http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_Podyjí).

[4] - Národní park České Švýcarsko, Wikipedie, otevřená encyklopedie, (http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_park_České_Švýcarsko).

[5] - Geografie Česka, Wikipedie, otevřená encyklopedie, (http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Česka).

[6] - Ochrana přírody v Česku, Wikipedie, otevřená encyklopedie, (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_přírody_v_Česku).