Kraje ČR


Plzeňský kraj

Plzeňský kraj leží na západě ČR a sousedí s Karlovarským, Ústeckým, Středočeským a Jihočeským krajem.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj leží na severozápadě ČR a sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj leží na jihu a jihozápadu ČR a sousedí s Plzeňským, Středočeským, Jihomoravským krajem a krajem Vysočina.

Ústecký kraj

Ústecký kraj leží na severu ČR a sousedí s Karlovarským, Plzeňským, Středočeským a Libereckým krajem.

Středočeský kraj

Středočeský kraj leží ve středu Čech a sousedí s Plzeňským, Ústeckým, Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Jihočeským krajem a krajem Vysočina. Obklopuje hlavní město Praha.

Praha (hlavní město)

Hlavní město Praha leží ve středu ČR a sousedí pouze se Středočeským krajem.

Liberecký kraj

Liberecký kraj leží na severu ČR a sousedí s Ústeckým, Středočeským a Královéhradeckým krajem.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj leží na severu ČR a sousedí s Libereckým, Středočeským a Pardubickým krajem.

Pardubický kraj

Pardubický kraj leží na česko-moravském pomezí a sousedí s Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým, Jihomoravským a krajem Vysočina.

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina leží na česko-moravském pomezí a sousedí s Jihočeským, Pardubickým, Středočeským, Olomouckým a Jihomoravským krajem.