Hustota a rozmístění obyvatel ČR


Stručný obsah: rozmístění z přírodního a ekonomického hlediska, hustota v krajích, okresech a obcích.

Rozmístění obyvatel na území ČR je nerovnoměrné. Z přírodního hlediska žije nejvíce obyvatel v nížinách (Polabí, Poohří, moravské úvaly) a u velkých řek (Labe, dolní Vltava, Morava). Naopak nejméně obyvatel žije v horských oblastech hlavně v příhraničí (např. Šumava, Jeseníky).

Z ekonomického hlediska se obyvatelstvo nejvíce soustředí tam, kde jsou pracovní příležitosti. Velká města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, atd.) či průmyslové oblasti (severní Čechy, Ostravsko, střední Morava).

Lze též říci, že hustěji zalidněn je sever a východ území ČR a naopak méně západ a jih území.

Průměrná hustota zalidnění pro celé území ČR je 133 obyvatel na km² (31. 3. 2010). Z evropského měřítka se jedná o vyšší průměr (nejhustěji zalidněním státem Evropy je Nizozemsko – 390 obyvatel na km², pokud nepočítáme „ministáty“ Monako, Vatikán a Malta).

V rámci krajů ČR má dominantní postavení Praha (2518 obyv./km²). Na druhém místě je Moravskoslezský kraj (230 obyv./km²) a třetí je Jihomoravský kraj (160 obyv./km²). Naopak nejméně obydlený je Jihočeský kraj (63 obyv./km²), následovaný Plzeňským kraje a krajem Vysočina (oba 76 obyv./km²). (všechny údaje jsou k 31. 3. 2010)

Hustota zalidnění v jednotlivých krajích ČR
1. Hlavní město Praha 2518 obyv./km² 8. Královéhradecký kraj 116 obyv./km²
2. Moravskoslezský kraj 230 obyv./km² 9. Pardubický kraj 114 obyv./km²
3. Jihomoravský kraj 160 obyv./km² 10. Středočeský kraj 113 obyv./km²
4. Ústecký kraj 157 obyv./km² 11. Karlovarský kraj 93 obyv./km²
5. Zlínský kraj 149 obyv./km² 12. Kraj Vysočina 76 obyv./km²
6. Liberecký kraj 140 obyv./km² 13. Plzeňský kraj 76 obyv./km²
7. Olomoucký kraj  124 obyv./km² 14. Jihočeský kraj 63 obyv./km²

Tab.1: Hustota zalidnění v jednotlivých krajích ČR (31. 3. 2010).

V rámci okresů má opět nejvyšší hustota Praha (kraj a okres zároveň). Následují městské okresy (Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město). Nejhustěji zalidněním okresem „neměstského typu“ je okres Karviná (772 obyv./km²). Dalšími jsou okresy Ústí nad Labem, Teplice, Most, Jablonec nad Nisou, Kladno. Naopak nejméně zalidněními okresy jsou Prachatice (37 obyv./km²), Český Krumlov, Tachov, Klatovy, Jindřichův Hradec. (všechny údaje jsou k 31. 12. 2008) [1]

Okresy s největší hustotou zalidnění Okresy s nejmenší hustotou zalidnění
1. Hlavní město Praha 2518 obyv./km² 1. Prachatice 37 obyv./km²
2. Brno-město 1610 obyv./km² 2. Český Krumlov 38 obyv./km²
3. Ostrava-město 1016 obyv./km² 3. Tachov 39 obyv./km²
4. Karviná 772 obyv./km² 4. Klatovy 46 obyv./km²
5. Plzeň-město 708 obyv./km² 5. Jindřichův Hradec 48 obyv./km²
6. Ústí nad Labem 299 obyv./km² 6. Domažlice 54 obyv./km²
7. Teplice 277 obyv./km² 7. Pelhřimov 57 obyv./km²
8. Most 251 obyv./km² 8. Jeseník 58 obyv./km²
9. Jablonec nad Nisou 224 obyv./km² 9. Plzeň-sever 58 obyv./km²
10. Kladno 219 obyv./km² 10. Plzeň-jih 61 obyv./km²

Tab.2: Okresy s největší a nejmenší hustotou zalidnění (31.12.2008). [1]

 

Zdroje:

[1] - Okresy České republiky v roce 2008, ČSÚ (http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1303-09).