Doprava ČR


Stručný obsah: silniční, železniční, říční, letecká, potrubní doprava

Doprava je důležitou součástí každého hospodářství. Slouží k přepravě osob a nákladu a je spojujícím článkem všech složek národního hospodářství. Je důležitým prvkem evropské integrace (volný pohyb osob, zboží a kapitálu). Dopravu dělíme podle toho, co přepravuje - osobní a nákladní doprava. Dále ji můžeme dělit podle toho, jakých dopravcích cest je zvoleno - silniční, železniční, říční, (námořní), letecká, potrubní.

Silniční doprava

Nejvyužívanější způsob dopravy v ČR. Po silnici se hlavně přepravuje na kratší až střední vzdálenosti, složí pro osobní i nákladní přepravu. Silniční doprava má své výhody - výborná dostupnost (po silnici dojedete prakticky kamkoliv) a tím i rychlost. Má však i nevýhody, zejména negativní vliv na krajinu a životní prostředí (vzhled krajiny, hluk, zplodiny, zábor půdy).

V ČR je silniční síť poměrně hustá avšak nekvalitní a nestačí hustotě provozu (poloha ve středu Evropy přímo vyzývá k husté dopravě). Silniční síť se skládá z hlavních mezinárodních silnic (dálnice a rychlostní komunikace), hlavních státních silnic (silnice I. třídy) a regionálně významných silnic (silnice II. třídy) a ostatních silnic (silnice III. třídy).

Systém dálnic (D) a rychlostních komunikací (R) v ČR [1]

 • R1: Pražský okruh (17 km z 83 km)
 • D1: Praha - Brno - Ostrava - Bohumín - PL (335 km z 377 km - chybí úsek Hulín - Lipník nad Bečvou)
 • D2: Brno - Břeclav - SK (61 km ze 61 km)
 • D3: Praha - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště - A (17 km ze 172 km - úsek kolem Tábora)
 • R4: Praha - Příbram - Nová Hospoda (32 km z 84 km)
 • D5: Praha - Plzeň - Rozvadov - D (151 km ze 151 km)
 • R6: Praha - Karlovy Vary - Cheb - D (39 km ze 168 km)
 • R7: Praha - Slaný - Chomutov (23 km z 81 km)
 • D8: Praha - Ústí nad Labem - Petrovice - D (78 km z 94 km - chybí úsek Lovosice - Řehlovice)
 • R10: Praha - Mladá Boleslav - Turnov (72 km ze 72 km)
 • D11: Praha - Hradec Králové - Trutnov - PL (85 km ze 174 km - chybí úsek Sedlice - státní hranice CZ/PL)
 • R35: Liberec – Turnov – Hradec Králové – Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou (81 km z 258 km)
 • R43: Brno - Moravská Třebová (0 km ze 78 km)
 • R46: Vyškov - Olomouc (36 km z 36 km)
 • R48: Bělotín – Frýdek-Místek – Český Těšín – PL (24 km ze 74 km)
 • R49: Hulín – Zlín – SK (0 km z 59 km)
 • R52: Brno – Pohořelice – Mikulov – A (20 km z 53 km)
 • R55: Olomouc – Přerov – Hulín – Břeclav (4 km ze 101 km)
 • R56: Ostrava – Frýdek-Místek (12 km ze 17 km)
 • R63: Bystřany (Teplice) – Řehlovice (D8) (7 km ze 7 km)
 • MO: Městský okruh v Praze (15 km 33 km)

Železniční doprava

Druhý nejpoužívanější způsob dopravy osob i nákladu a lze ji využívat na kratší, střední i delší vzdálenosti. Dnes soupeří hlavně se silniční dopravou. Oproti silniční dopravě má výhody v lepším vztahu k životnímu prostředí (elektrifikované tratě neničí ovzduší zplodinami) a větší rychlosti, ale má nevýhodu v menší dostupnosti (koleje nevedou všude a jezdí podle jízdních řádů).

Česká železniční síť patří v Evropě k nejhustějším, ale je nekvalitní a velmi pomalu se modernizuje na úroveň v západní Evropě. Páteř železniční sítě v ČR tvoří síť evropských koridorů určené pro rychlostní dopravu (150-200 km/h). Na ni navazuje systém vnitřní elektrifikované železniční sítě určené pro rychlíkovou dopravu. Nejmenší význam má síť regionálních železniční tratí, které nejsou všechny elektrifikované.

Největším železničním dopravcem jsou České dráhy (ČD). V nákladní železniční dopravě je největším přepravcem ČD Cargo. V současné době se horentně diskutuje o vpuštění dalších přepravců na naše železnice (např. Student Agency), jelikož už správcem železnic už nejsou ČD a nově zřízená společnost SŽDC (Správa železničních dopravních cest).

Systém páteřní sítě evropských koridorů v ČR

 • 1. koridor: Německo - Ústí nad Labem - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - Rakousko (dokončen, modernizace)
 • 2. koridor: Slovensko - Břeclav - Přerov - Ostrava - Polsko (dokončen, modernizace)
 • 3. koridor: Německo - Plzeň - Praha - Česká Třebová - Přerov - Ostrava - Slovensko (v přípravě, část 1. koridor)
 • 4. koridor: Německo - Ústí nad Labem - Praha - České Budějovice - Rakousko (v přípravě, část 1. koridor)

Letecká doprava

Moderní způsob dopravy určený především pro osobní přepravu na střední až delší vzdálenosti. V ČR lze leteckou dopravu rozdělit do dvou kategorií. První je mezinárodní letecká doprava a druhá je vnitrostátní letecká doprava. Jelikož je území ČR malé, tak vnitrostátní přeprava má jen mezi více vzdálenými většími městy. Tuto podmínku splňuje je trasa Praha - Ostrava. V mezinárodní letecké dopravě netvoří česká letiště uzlové body mezinárodní přepravy. Největším mezinárodním letištěm je Praha-Ruzyně. Dalšími letišti pro mezinárodní provoz jsou Ostrava-Mošnov, Brno-Tuřany, Karlovy Vary, Pardubice. Dále existují další letiště, která jsou však neveřejná a mají omezený provoz (Vodochody, Kunovice, Holešov, Líně) nebo se jedná o vojenská letiště (Čáslav, Náměšť nad Oslavou). Největší leteckou společností na našem území jsou ČSA (České aerolinie).

Letiště Počet odbavených cestujících Počet vzletů a příletů
Praha-Ruzyně 11,6 milionů 164 tis.
Brno-Tuřany 441 tis. 31 tis.
Ostrava-Mošnov 307 tis. 16 tis.
Letiště Karlovy Vary 68 tis. 8 tis.
Letiště Pardubice 49 tis. 1 tis.
--- --- ---
Heathrow Airport (Londýn)* 66,1 mil. 466 tis.

Tab.1: Počty odbavených cestujících a počet vzletů a příletů na českých mezinárodních letištích za rok 2009. [3], [4], [5], [6], [7] a [8]
* pro porovnání

Říční doprava

Říční doprava má v ČR dlouholetou tradicí. Bohužel však nemá ČR dostatek splavných toků na její větší využití. Slouží hlavně k přepravě rozměrných nákladů (ocelové konstrukce) nebo stavebních materiálů. Další ekonomické využití říční dopravy je v cestovních ruchu (parníky). ČR jsou splavné jen dva vodní toky. První z nich je Labe od Chvaletic u Pardubic a Vltava od Prahy-Radotína.

Významnými říčními přístavy jsou Chvaletice, Kolín, Mělník, Hněvice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín (Labe) a pražské přístavy na Vltavě (Radotín, Smíchov, Libeň, Holešovice).

Potrubní doprava

Potrubní doprava slouží k přepravě surovin na velké vzdálenost. Řadí se mezi ně hlavně ropovody a plynovody. Regionálně lze hovořit i o vodovodech a kanalizacích. Jelikož suroviny, pro které je potrubní doprava určena, musí ČR dovážet, je potrubní doprava u nás velice důležitá (např. plynová krize na začátku roku 2009).

Na území ČR prochází dva ropovody, první z Ruska (Družba) a druhý z Německa (IKL). Provoz těchto ropovodů má na starosti společnost MERO ČR.

Území ČR prochází jeden tranzitní plynovod z Ruska, který se na našem území dělí na severní a jižní větev a dále pokračují do Německa. Výhodou naší přepravní soustavy je že může běžet oběma směry. Plynovody má u nás na starosti společnost NET4GAS.

 

Zdroje:

[1] - http://www.ceskedalnice.cz/.

[2] - http://www.4-koridor.cz/.

[3] - Výroční zpráva za rok 2009, Letiště Praha (http://www.prg.aero).

[4] - Výroční zpráva za rok 2009, Letiště Brno (http://www.airport-brno.cz).

[5] - Výroční zpráva za rok 2009, Letiště Ostrava (http://www.airport-ostrava.cz).

[6] - Výroční zpráva za rok 2009, Letiště Karlovy Vary (http://www.airport-k-vary.cz).

[7] - Výroční zpráva za rok 2009, Letiště Pardubice (http://www.airport-pardubice.cz).

[8] - London Heathrow Airport, Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/London_Heathrow_Airport).