Česká republika


Poloha

Česká republika je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Rozkládá se přibližně mezi 48° a 51° severní šířky a 12° a 19° východní délky. Sousedí s dalšími 4 státy, a to s Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem.

Krajní body [3]

 • Nejsevernější bod: 51º 03′ 33″ severní šířky (katastr obce Lobendava),
 • Nejjižnější bod: 48º 33′ 09″ severní šířky (katast obce Vyšší Brod),
 • Nejzápadnější bod: 12º 05′ 33″ východní délky (katastr obce Krásná u Aše),
 • Nejvýchodnější bod: 18º 51′ 40″ východní délky (katastr obce Bukovec),
 • Vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa: 278 km,
 • Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa: 493 km,
 • Nejkratší vzdálenost od moře: Šluknov – Štětínský záliv Baltského moře - 326 km.
   
   

Základní údaje

Samostatná Česká republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením původního Československa. Jejím hlavním městem je Praha, která má více jak jeden milión obyvatel.

Rozloha státu je 78 867 km², což jí řadí na 113. místo na světě [1]. Aktuální počet obyvatel k 30. 9. 2013 je 10 513 834 [2]. Hustota zalidnění je mírně nadprůměrná přibližně 133 obyvatel/km².

Státním zřízením je ČR parlamentní republika. Hlavou státu je prezident Miloš Zeman (od roku 2013). Předsedou vlády je Bohuslav Sobotka (od roku 2014). Předsedou Poslanecké sněmovny je Jan Hamáček (od roku 2013) a předsedou Senátu Milan Štěch (od roku 2010).

Oficiálním platidlem v ČR je česká koruna (CZK) a úředním jazykem je čeština. 

Zapojení do mezinárodních organizací

Česká republika je členem mnoha mezinárodních organizací. Jako drtivá většina států je členem Organizace spojených národů (OSN). Je též členem hospodářský významné Evropské unie (EU) a vojensky významné Severoatlantické aliance (NATO). Z dalších organizací je to např. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) či Visegrádská skupina (V4)

Sousední státy a délka státních hranic

Česká republika sousedí se 4 dalšími státy. Na severu a západě sousedí s Německem (délka hranice 810 km - nejdelší), na severu a severovýchodě s Polskem (délka hranice 762 km).

Na východě se Slovenskem (délka hranice - 252 km - nejkratší) a na jihu a jihozápadě s Rakouskem (délka hranice 466 km).

Použité zdroje:

[1] - Česko, Wikipedie, otevřená encyklopedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Česko).

[2] - Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide).

[3] - Geografie Česka, Wikipedie, otevřená encyklopedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Česka).